ГОПЕТ ТРАНС: ЕФЕКТИВНИ ПР РЕШЕНИЯ ЗА УСПЕХ

Водещата транспортна компания Гопет Транс за поредна година се доверява на Смаркетинк за засилване и разширяване на позитивния и експертен имидж на компанията в медийното пространство. За да постигнем добра ефективност специално за нуждите на нашия клиент, ние изготвихме цялостна ПР стратегия, както и обширни ПР и SEO одити. Чрез тях набелязахме основните етапи и цели. Съвместно с екипа на Гопет Транс, разработихме и реализирахме креативни идеи за публикуване на актуални бизнес новини и прессъобщения, свързани с историята, развитието и новите предизвикателства пред компанията.

АНГАЖИРАНОСТ НА МЕДИИ

20+

БРОЙ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

15+

ИЗГОТВЯНЕ НА ОДИТИ

2

КЛИЕНТ
ГОПЕТ ТРАНС

УСЛУГИ
СЪЗДАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА ПР СТРАТЕГИЯ
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНТЕРВЮТА
ОТЧЕТНОСТ И МОНИТОРИНГ НА ВСЯКА КАМПАНИЯ
ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС МОНИТОРИНГ
ИЗГОТВЯНЕ НА ПР И SEO ОДИТИ

ГОДИНА
2020 – 2024

Мениджмънтът на компанията разчита всеки месец на профилиран бизнес мониторинг, който проследява важните новини в страната, свързани с инвестиционни проекти, стратегическо планиране и иновации.


Успешно работим за утвърждаване на доброто име на компанията, като днес експертите от Гопет Транс се нареждат сред водещите мнения в медиите по ключови теми като иновации в транспортните решения и предизвикателства в логистиката на глобално ниво.

Гопет Транс: Ефективни ПР решения за успех

Имате нужда от впечатляващо онлайн присъствие, което да работи успешно за бизнеса ви?

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ