Специално събитие Lesaffre 25 години в България

Поредица от корпоративни събития Blink

Специално събитие по повод 30 годишнината на БОРИКА АД

PR and digital campaign poly

Brainstorm social media