Skip to main content

УСЛУГИ > ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКИ БРАНД

елемент - Смаркетинк

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКИ БРАНД

Изграждането на успешен работодателски бранд (Employer Branding) играе ключова роля в позиционирането на компаниите на пазара на труда и е все по-важен аспект от тяхната стратегия. В среда на недостиг на квалифицирани специалисти, привличането и задържането на таланти става все по-трудно предизвикателство.

Ние в Смаркетинк разбираме важността на работодателския бранд за привличането и задържането на талантливи служители. Нашият опит показва, че стратегия, която стимулира и мотивира служителите, допринася за повишаване на техните удовлетвореност и ефективност.

Нашите услуги за изграждане и поддържане на успешен работодателски бранд включват:

Графичен Дизайн - Смаркетинк
Анализ на работодателя, неговите характеристики и представянето му в комуникационните канали, както и изследване на изградения работодателски имидж и нагласите на служителите.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Идентифициране на уникални характеристики и предимства на работодателския бранд, както и формулиране на конкретни краткосрочни и дългосрочни цели за стратегията му.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Разработване на активности за създаване на фирмена принадлежност и повишаване на удовлетвореността на служителите (организация на тиймбилдинги, годишни фирмени парти, месечни after work партита, специални жестове към екипа), включително специални инициативи за привличане на нови служители (малки жестове към избрана таргет аудитория, участие в специализирани кариерни платформи и събития, PR активности и други). Работим с външни и вътрешни аудитории за дадена кампания.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Изготвяне на цялостна стратегия, подбор на ефективни канали за комуникация и изпълнение на кампаниите с маркетингови инструменти.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Измерване и отчитане на резултатите.
Employer branding Smarkethink
елемент - Смаркетинк

EMPLOYER BRANDING

Employer branding Smarkethink

Изграждането на успешен работодателски бранд (Employer Branding) играе ключова роля в позиционирането на компаниите на пазара на труда и е все по-важен аспект от тяхната стратегия. В среда на недостиг на квалифицирани специалисти, привличането и задържането на таланти става все по-трудно предизвикателство.

Ние в Смаркетинк разбираме важността на работодателския бранд за привличането и задържането на талантливи служители. Нашият опит показва, че стратегия, която стимулира и мотивира служителите, допринася за повишаване на техните удовлетвореност и ефективност.

Нашите услуги за изграждане и поддържане на успешен работодателски бранд включват:

Графичен Дизайн - Смаркетинк
Анализ на работодателя, неговите характеристики и представянето му в комуникационните канали, както и изследване на изградения работодателски имидж и нагласите на служителите.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Идентифициране на уникални характеристики и предимства на работодателския бранд, както и формулиране на конкретни краткосрочни и дългосрочни цели за стратегията му.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Разработване на активности за създаване на фирмена принадлежност и повишаване на удовлетвореността на служителите (организация на тиймбилдинги, годишни фирмени парти, месечни after work партита, специални жестове към екипа), включително специални инициативи за привличане на нови служители (малки жестове към избрана таргет аудитория, участие в специализирани кариерни платформи и събития, PR активности и други). Работим с външни и вътрешни за дадена компания аудитории.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Изготвяне на цялостна стратегия, подбор на ефективни канали за комуникация и изпълнение на кампаниите с маркетингови инструменти.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Измерване и отчитане на резултатите.

Ако имате нужда от помощ за създаване на стимулираща работна среда и усмихнати колеги, не се колебайте да се свържете с нас.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ УСЛУГА

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ УСЛУГА

Filter