Skip to main content

УСЛУГИ > ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ

елемент - Смаркетинк

ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цялостното маркетингово обслужване и разработването на ефективна стратегия са ключови етапи, които изискват прецизен и задълбочен анализ, определяне на цели и разпределение на ресурси.

Работата с агенция за маркетингово обслужване предоставя редица предимства. Тя не само спестява ценно време, но и осигурява креативни и иновативни идеи, както и цялостно изпълнение на стратегията от професионален екип с богат опит.

Нашата агенция може да ви помогне с разнообразие от услуги в областта на стратегическия маркетинг:

Графичен Дизайн - Смаркетинк
Професионални маркетингови консултации и насоки.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Анализ на бизнеса, индустрията и конкуренцията, включително сравнителни отчети, SWAT. Детайлно проучване на таргет групите в различните пазари и описанието им. Сегментиране на потенциалните клиенти на групи по различни признаци.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Извеждане на конкурентни предимства.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Изготвяне на цялостни краткосрочни и дългосрочни стратегии и залагане на измерими цели. Създаване на ключови послания в комуникационната стратегия за представяне на услуги и продукти, привличане на клиенти и тяхното задържане и увеличаване.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Препоръки и подбор на подходящи маркетингови канали.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Съставяне на план. Определяне на необходими ресурси и предварителна подготовка за изпълнение. Управление на бюджет.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Изпълнение на кампаниите със съвременни маркетингови инструменти – както дигитални, така и конвенционални.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Измерване и отчитане на резултатите.
Цялостно маркетингово обслужване
елемент - Смаркетинк

ЦЯЛОСТНО МАРКЕТИНГОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Цялостно маркетингово обслужване

Изграждането на успешен работодателски бранд (Employer Branding) играе ключова роля в позиционирането на компаниите на пазара на труда и е все по-важен аспект от тяхната стратегия. В среда на недостиг на квалифицирани специалисти, привличането и задържането на таланти става все по-трудно предизвикателство.

Ние в Смаркетинк разбираме важността на работодателския бранд за привличането и задържането на талантливи служители. Нашият опит показва, че стратегия, която стимулира и мотивира служителите, допринася за повишаване на техните удовлетвореност и ефективност.

Нашите услуги за изграждане и поддържане на успешен работодателски бранд включват:

Графичен Дизайн - Смаркетинк
Професионални маркетингови консултации и насоки.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Анализ на бизнеса, индустрията и конкуренцията, включително сравнителни отчети, SWAT. Детайлно проучване на таргет групите в различните пазари и описанието им. Сегментиране на потенциалните клиенти на групи по различни признаци.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Извеждане на конкурентни предимства
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Изготвяне на цялостни краткосрочни и дългосрочни стратегии и залагане на измерими цели. Създаване на ключови послания в комуникационната стратегия за представяне на услуги и продукти, привличане на клиенти и тяхното задържане и увеличаване
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Препоръки и подбор на подходящи маркетингови канали.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Съставяне на план. Определяне на необходими ресурси и предварителна подготовка за изпълнение. Управление на бюджет
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Изпълнение на кампаниите със съвременни маркетингови инструменти – както дигитални, така и конвенционални.
Графичен Дизайн - Смаркетинк
Измерване и отчитане на резултатите.

Ако все още не сте започнали вашата първа маркетингова кампания или сте направили опит, който не е отговорил на очакванията ви, обръщането към професионалисти може да бъде ключът към успеха. Не се колебайте да се свържете с нас - резултатите не закъсняват!

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ УСЛУГА

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ УСЛУГА

Filter