Партньорството между брандове и инфлуенсъри отдавна вече не е нова тенденция, а един от най-успешните начини за представяне на бизнеси и ефективно достигане до правилна целева аудитория. Развитието на инфлуенсър маркетинга дава възможност на редица компании да използват още един канал за комуникация със своите потребители. Това, което превръща инфлуенсър маркетинга в успешно средство за достигане до нови аудитории и генериране на повече лийдове за всеки бизнес, е изборът на най-подходящи посланици на бранда с изградени здрави взаимоотношения със своите последователи. Други големи предимства на този тип маркетинг са:

Интересни начини, по които един бранд може да бъде представен пред аудитория.
Засилване на доверието в марката и повишаване на стойността ѝ за потребителите.
Свободно достигане до широка аудитория. Голяма част от потребителите използват Ad blockers програми, за да ограничат рекламното съдържание, което достига до тях.
Представените от инфлуенсъри брандове не се възприемат като реклама.

Всеки от нас следва поне по няколко инфлуенсъра или е попадал на техни публикации. Но знаете ли разликата между нано- и микроинфлуенсъри? Или дали последователите на един инфлуенсър са органично събрани? А кои са най-важните метрики при селектирането на инфлуенсъри. Ако сте решили да работите с инфлуенсъри за популяризиране или развитие на вашия бизнес, но нямате достатъчно познания за инфлуенсър маркетинг сферата, се обърнете към нас, защото познаваме отлично начина на работа с посланици на бранда. Ние можем да ви съдействаме с намирането на точния за вас партньор и да разчитате на нас за: 

Включване на инфлуенсър маркетинга към вашата цялостна маркетингова стратегия.
Селектиране на подходящи инфлуенсъри за вашия бранд.
Избор на ефективни платформи и канали за разпространение на посланията ви и дискутиране на начините, по които то да бъде комуникирано от инфлуенсърите.
Съгласуване на условия за участие на инфлуенсъри.
Цялостна комуникация с инфлуенсърите, подготовка на кампании, преглед и одобрение на създаденото от тях съдържание.
Залагане на ключови параметри за измерване на резултатите. Отчетност по проведените кампании и оценка на постигнатото.

Не се съмняваме, че сред многообразието от инфлуенсъри се намира и вашият посланик на бранда. Пишете ни и заедно ще достигнем до него.