Специално събитие Lesaffre 25 години в България

Поредица от корпоративни събития Blink

Специално събитие по повод 30 годишнината на БОРИКА АД

Специално събитие 30 години CONDEX

Accenture Christmas community event 2023

Accenture summer community event 2022

Ден на миньора и 30 години БМГК