Skip to main content

УСЛУГИ > ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКИ БРАНД

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКИ БРАНД

Изграждането на успешен работодателски бранд (Employer Branding) играе ключова роля в позиционирането на компаниите на пазара на труда и е все по-важен аспект от тяхната стратегия. В среда на недостиг на квалифицирани специалисти, привличането и задържането на таланти става все по-трудно предизвикателство.

Ние в Смаркетинк разбираме важността на работодателския бранд за привличането и задържането на талантливи служители. Нашият опит показва, че стратегия, която стимулира и мотивира служителите, допринася за повишаване на техните удовлетвореност и ефективност.

Нашите услуги за изграждане и поддържане на успешен работодателски бранд включват:

Анализ на работодателя, неговите характеристики и представянето му в комуникационните канали, както и изследване на изградения работодателски имидж и нагласите на служителите.
Идентифициране на уникални характеристики и предимства на работодателския бранд, както и формулиране на конкретни краткосрочни и дългосрочни цели за стратегията му.
Разработване на активности за създаване на фирмена принадлежност и повишаване на удовлетвореността на служителите (организация на тиймбилдинги, годишни фирмени парти, месечни after work партита, специални жестове към екипа), включително специални инициативи за привличане на нови служители (малки жестове към избрана таргет аудитория, участие в специализирани кариерни платформи и събития, PR активности и други). Работим с външни и вътрешни аудитории за дадена кампания.
Изготвяне на цялостна стратегия, подбор на ефективни канали за комуникация и изпълнение на кампаниите с маркетингови инструменти.
Измерване и отчитане на резултатите.

EMPLOYER BRANDING

Изграждането на успешен работодателски бранд (Employer Branding) играе ключова роля в позиционирането на компаниите на пазара на труда и е все по-важен аспект от тяхната стратегия. В среда на недостиг на квалифицирани специалисти, привличането и задържането на таланти става все по-трудно предизвикателство.

Ние в Смаркетинк разбираме важността на работодателския бранд за привличането и задържането на талантливи служители. Нашият опит показва, че стратегия, която стимулира и мотивира служителите, допринася за повишаване на техните удовлетвореност и ефективност.

Нашите услуги за изграждане и поддържане на успешен работодателски бранд включват:

Анализ на работодателя, неговите характеристики и представянето му в комуникационните канали, както и изследване на изградения работодателски имидж и нагласите на служителите.
Идентифициране на уникални характеристики и предимства на работодателския бранд, както и формулиране на конкретни краткосрочни и дългосрочни цели за стратегията му.
Разработване на активности за създаване на фирмена принадлежност и повишаване на удовлетвореността на служителите (организация на тиймбилдинги, годишни фирмени парти, месечни after work партита, специални жестове към екипа), включително специални инициативи за привличане на нови служители (малки жестове към избрана таргет аудитория, участие в специализирани кариерни платформи и събития, PR активности и други). Работим с външни и вътрешни за дадена компания аудитории.
Изготвяне на цялостна стратегия, подбор на ефективни канали за комуникация и изпълнение на кампаниите с маркетингови инструменти.
Измерване и отчитане на резултатите.

Ако имате нужда от помощ за създаване на стимулираща работна среда и усмихнати колеги, не се колебайте да се свържете с нас.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ УСЛУГА

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ УСЛУГА

Filter