Skip to main content

Виртуалните събития позволяват осъществяването на успешна комуникация между представители на бизнеса по всяко време и независимо от разстоянията. Те могат да се организират самостоятелно или като част от събития, които се случват и на живо. Възможностите за пресъздаване на реална обстановка и атмосфера на събитието позволява на участниците да общуват свободно помежду си и да обменят ценен опит и бизнес идеи, независимо че се намират в границите на онлайн пространството. Не бива да се подценява подготовката на онлайн събития, защото етапите по организацията изисква също толкова прецизно внимание към детайлите, както при събитията с физическо присъствие. 

За да можем да предложим оптимално решение за всякакъв тип виртуални събития, работим с водещи платформи за организирането им. Някои от тях са: Meetyoo, Inxpo, vFairs, Zoom, MicrosoftTeams, Cisco Webex, LogMeIn – с продуктите GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining.

Разнообразието от функционалности и удобства на иновативните онлайн събития ще впечатли вашите клиенти и партньори и ще допринесе за по-добри резултати за бизнеса.  Дигиталната среда е подходяща за различни категории събития по размер и формат като например:

 • Онлайн семинари
 • Бизнес конференции
 • Фирмени обучения
 • Представяне на нови бизнес продукти и услуги
 • Кариерни форуми
 • Образователни и научни форуми
 • Дни на отворените врати
 • Employer branding активности
 • Изложбени събития

 

Виртуалните събития се характеризират с уникални предимства, които гарантират ефективност, оптимизация на вложени средства и ангажират с присъствие аудиторията ви. Те могат да са изцяло съобразени с вашата компания, нейните бизнес цели и бюджет. 

 • Виртуалните събития могат да се провеждат дори в условията на непредвидени обстоятелства и гарантират 100% безопасност на посетителите. Техните лични данни също са защитени, защото платформите, които използваме отговарят на изискванията на GDPR.
 • Онлайн събития могат да привлекат много голяма аудитория, защото не са обвързани с транспортни, времеви разходи, места в залата. Технологични платформи позволяват организиране на нетуъркинг активности, в които участниците могат да комуникират помежду си и да организират срещи в рамките на събитието, за да обменят идеи.
 • Вниманието на присъстващите е изключително фокусирано и това дава възможност да възприемат по-голяма част от презентираната информация по време на събитието.
 • Събитията, проведени в онлайн платформи, позволяват запис на всички представени сесии и достъп на цялата видео информация до аудиторията, която не е успяла да се включи в събитието. 
 • Онлайн събитията са свързани с редица икономически и екологични ползи. Себестойността на виртуалните събития обикновено е по-ниска от тази на физическите. 

 

За да отличим вашето събитие от всички останали, ние ви предлагаме:

 Персонален подход  

Създаване на концепция, планиране и популяризиране на виртуални събития. Определяне на водещите цели и целеви групи, и подбор на участници според изискванията на компанията. Възможност за участие на няколко лектори и организиране на паралелни сесии. Изготвяне на персонална покана в дигитален формат за участие в събитието. Комуникиране с участниците посредством имейли и предоставяне на информация за използване на виртуалната платформа, където ще се проведе събитието. Съставяне и управление на бюджет, в зависимост от етапите на подготовка на събитието. Цялостно проследяване и осигуряване на съдействие от екипа на Смаркетинк по време на провеждане на събитието. 

Успешно дигитално присъствие

Използване на интегрирани маркетингови кампании и разнообразни дигитални инструменти за достъп до аудиторията. Определяне на успешни канали за комуникация с таргет групата. Създаване на подходящо съдържание и ефективен дизайн спрямо заложените цели на събитието. По желание на клиента към визуалното представяне може да се включи подготовка на цялостен брандинг на помещенията, където ще се проведе събитието. По този начин се засилва присъствието на бранда и усещането за провеждане на физическо събитие. 

Ефективна бизнес комуникация

Използване на най-подходящата за вашия бизнес онлайн платформа. Осъществяване на лесен и бърз достъп чрез уеб портал или мобилно приложение и създаване на виртуална регистрация. Онлайн средата позволява безпроблемна дистанционна комуникация между лектори и участници, създаване на професионални аватари и използване на собствен глас при виртуално общуване. При необходимост Смаркетинк осигурява обучение на клиентите за работа с платформата. Възможност за чатове в реално време, организиране на дискусии, видеоконферентни срещи, попълване на въпросници и онлайн анкети в реално време са само част от средствата за комуникация, които могат да се подсигурят при виртуалните събития. Обмяна на ценен опит и контакти по време на събитието. Представяне на продукти и услуги, позиционирани на виртуални щандове в обособена изложбена зона. Разпространение на полезни материали към присъстващите след края на събитието. Улеснено е общуването между организатори и посетители. 

Професионално представяне 

Осигуряване на подходящо видеоконферентно оборудване за провеждане на бизнес комуникацията във виртуалното пространство. Камерата на компютъра не е професионално решение, а съвременните технологии дават отлични възможности за пресъздаване на реална комуникация. Възможност за наемане на видео конферентна техника и подходяща зала в зависимост от нуждите и формата на събитието. Подсигуряване на техническа поддръжка преди и по време на събитието.

Измерване на резултатите след края на събитието

Изготвяне на анализ и доклад за ефективността на събитието. Проследяване на регистрираните участници и времето, което всеки един и прекарал в платформата на събитието. Възможност за определяне на потенциалните възможности за сделки и измерване на удовлетвореността на посетителите от събитието и предоставяне на резултатите към клиента.  Предоставяне на цялостен отчет с резултати от използваните канали за комуникация.

[vc_empty_space][vc_btn title=”Свържете се с нас!” color=”violet” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.smarkethink.com%2Fcontact%2F|||”][vc_empty_space]
[tek_iconbox box_content_type=”html_content” icon_type=”icon_browser” icon_color=”#1f1f1f” icon_size=”30px” icon_position=”icon_top” custom_link=”1″ background_type=”none” css_animation=”kd-animated fadeInUp” icon_fontawesome=”fa fa-map-marker” icon_iconsmind=”iconsmind-Facebook-2″]Smarkethink[/tek_iconbox]
[tek_iconbox box_content_type=”html_content” icon_type=”icon_browser” icon_color=”#1f1f1f” icon_size=”30px” icon_position=”icon_top” custom_link=”#” background_type=”none” css_animation=”kd-animated fadeInUp” ib_animation_delay=”400″ icon_fontawesome=”fa fa-envelope-o” icon_iconsmind=”iconsmind-Mail-withAtSign”]office@smarkethink.com[/tek_iconbox]
[tek_iconbox box_content_type=”simple_text” text_box=”+359 888 677 637
+359 2 4269079″ text_color=”#a154a0″ icon_type=”icon_browser” icon_color=”#1f1f1f” icon_size=”30px” icon_position=”icon_top” custom_link=”#” background_type=”none” css_animation=”kd-animated fadeInUp” ib_animation_delay=”400″ icon_fontawesome=”fa fa-phone” icon_iconsmind=”iconsmind-Telephone-2″][/tek_iconbox]