Skip to main content

КЛАСИЧЕСКО МЕДИА И PR ОБСЛУЖВАНЕ

Въпреки дигитализацията, конвенционалните медии остават важен играч на пазара. Те са важен източник на информация за обществото и носят престиж, и съвсем различна тежест на рекламата – не бива да бъдат подценявани, а ефективността им поставяна под съмнение. Те са истинска класика в рекламния жанр и ето как можем да ви помогнем да си послужите с тях:

Цялостно планиране на сезонни и годишни рекламни кампании
Анализиране на подходящи медии на база статистическа информация за аудиторията
Селекция и съставяне на медиа микс
Медиа планиране и купуване
Мониторинг и отчетност на кампаниите
Външна реклама и управление на комуникация с медиа агенции

ПРЕДИМСТВА НА РАБОТАТА СЪС СМАРКЕТИНК:

Богат опит и редица успешни кампании с медии от всякакъв вид в страната и чужбина
Преференциални ценови условия, породени от дългогодишно партньорство с медиите
Познаване на потенциалните рискове и възможност за реакция
Централизирано управление на кампанията, независимо от броя и вида на медиите

PR УСЛУГИ

Цялостно създаване на концепции за вътрешна и външна PR комуникация
Организиране на пресконференции, включително концепция, селекция на подходящи медии, изработване на текст и визия за покани, прозвъняване на целевите медии, подготовка на клиента за пресконференция (сценарий, предвидени въпроси и отговори)
Професионално провеждане на пресконференции на място
Осигуряване на медийно отразяване след пресконференцията
Писане и разпространяване на новини
Подготовка на професионалнен информационен бюлетин и разпространение
Личен PR и изграждане на имидж
Кризистен PR

Подготовката на PR е деликатната задача за създаването на положителен публичен имидж в общество. В основата на добрия PR заляга голям професионален опит и познаване на медийната среда и нейните специфики.

Можем да бъдем гласът на вашия бизнес.