Skip to main content

Специалистът по дигитален маркетинг ще бъде част от разработването, планирането и прилагането на стратегиите за дигитален маркетинг на нашите клиенти. Той ще е въвлечен в изпълнението и управлението на разнообразни и динамични онлайн проекти с цел изграждане на стабилни и ангажирани общности, повишаване на осведомеността и добрия имидж на марката, увеличаване на продажбите на нашите клиенти.

 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • SEO оптимизация за някои от нашите клиенти.
 • Последователност и точност при обслужване на клиенти в проекти, свързани с дигитален маркетинг.
 • Планиране и управление на рекламни кампании в Google Ads и социалните платформи Facebook, Instagram, LinkedIn.
 • Поддръжка на социални мрежи, управление и анализиране на кампании в тях.
 • Изграждайте сайтове за клиенти в WordPress. Поддръжка на сайтове в
 • Взаимодействие и комуникация с целия екип.

 

АНАЛИЗИ И ИЗМЕРВАНЕ

 • Измерване на SEO показателите
 • Активна работа с GA и проследяване на показателите за измерване на успеха на кампанията. Проактивни дейности за постигане на максимални резултати.
 • Анализиране на текущите дигитални проекти, като идентифицирате възможности за оптимизиране на усилията за постигане на по-добри резултати в зависимост от заложените индентификатори. Подготовка на отчетност.

 

ИЗИСКВАНИЯ

 • Изчерпателни познания по дигитален маркетинг, тенденции, иновации и най-добри практики в областта.
 • Бакалавърска степен с акцент в маркетинга и комуникациите.
 • Доказан опит и успех от минимум 2 години в дигиталния маркетинг и SEO в предишни организации. Изчерпателни познания за Facebook Ads, Google Ads и Google Analytics. Опит с имейл маркетинг чрез MailChimp се счита за предимство.
 • Творчески и аналитичен подход към дигиталния маркетинг.
 • Подходящи компютърни умения и основни познания по програмиране. Необходим е опит с Word Press. Възможност за работа с Photoshop също е предимство.
 • Отлични умения за организираност и точност, като същевременно отговаря на променящите се приоритети и получаваната обратна връзка.
 • Отлична езикова култруа и умения за писмена и устна комуникация за подсигуряване на ефективни решения.
 • Енергичен човек със силни аналитични и творчески умения и желание за работа в екип. Готов за експерименти.

 

Специалистите, заинтересовани от тази позиция, трябва да изпратят мотивационно писмо и подробна автобиография на office@smarkethink.com. Ще бъдат установени контакти само с кандидатите, които смятаме, че са подходящи за нуждите на нашата работа. Всички кандидати ще бъдат третирани със строга поверителност.