Skip to main content

Бизнесът непрекъснато търси нови възможности за развитие и разрастване, а изграждането на успешен работодателски бранд несъмнено е една от тях. В първата част на тази статия се запознахме отблизо със същността на понятието employer branding и значението му за всяка организация. Споделихме ви и кои отдели в една компания се грижат за изпълнението на този дългосрочен процес. В продължението на блог поста ще насочим вниманието ви към практическата част от реализирането на работеща стратегия за employer branding. Ще ви разкрием няколко успешно реализирани проекта от нашата дейност в посока изграждане на работодателска марка. От опит знаем, че текстовете, наситени с подходящи примери, улесняват възприятието на читателя, затова в следващите редове ви обещаваме интересно и полезно съдържание.

Преди да започнем, е важно да уточним, че правилната стратегия за привличане и задържане на специалисти в една организации не е еквивалентна на кампания за набиране на кадри. Това е процес, който съчетава ежедневни целенасочени действия в дългосрочен план. Затвърждаващи имиджа на бранда и насочени към екипа, кандидатите за работа, клиентите и общата публика. Всяко едно от тези значими за бизнеса звена ще разгледаме в статията поотделно.

Полезни employer branding практики, насочени към задържането на кадрите

Важен елемент от цялостната стратегия за изграждане на успешен работодателски бранд е постигането на висока степен на ангажираност на екипа. Както и приобщаването му към организационната култура и ценностите на организацията, от която е част. Хората трябва да бъдат добре запознати с мисията и визията на бранда и неговите основни послания. При постъпване на работа всеки нов член на екипа трябва да се запознае с общите правила за работа и корпоративните ценности. Впоследствие получава актуална информация за дейността на компанията и различни инициативи и каузи, които организацията развива или подкрепя. За тази цел е подходящо да се поставят информационни табла на работните места. Те ще информират за всички корпоративни промени, нововъведения и инициативи, организирани от бранда.

продуктивността на един служител се повишава, когато той работи в приятна и хармонична среда”

Несъмнено една от най-важните задачи пред мениджърите в организациите е да изслушват и зачитат мнението на екипа. Така те предразполагат служителите да се чувстват комфортно и създават дух на доверие, екипност и отговорност. Не е изненада, че продуктивността на служителя се повишава, когато той работи в приятна и хармонична среда, свободен да споделя мнения и идеи. Разбирателството и приятелското отношение от страна на ръководителите на отделите сближават отбора. Това е важно условие за лекотата и доброто изпълнение на работните задачи.

Когато говорим за изграждане на ангажираност от страна на специалистите в една компания, несъмнено трябва да споменем и за значението на Employee Value Proposition. Това, най-общо казано, са предимствата, която служителите получават, когато работят в дадена организация. За работодателите е изключително важно настоящият екип да бъде целенасочен и мотивиран. Както и да се развива в рамките на тази организация и да продължи да бъде продуктивен и фокусиран. Освен стандартните елементи, като заплащане, бонуси, социални придобивки и други, за общата удовлетвореност и сплотеност на екипа и създаване на приятна работна обстановка е важно да се провеждат също различни активности в неработна среда. Такива са например фирмени партита, месечни събирания, социални инициативи и тиймбилдинг събития. Те се приемат като възнаграждение за усилията на екипа по време на работа и изразяват персонално отношение към всеки един.

“всяка година екипът на Смаркетинк организира тематични партита”

Всяка година екипът на Смаркетинк организира тематични партита и развлекателни събирания за служители на своите клиенти. С част от тях можете да се запознаете в раздел Проекти на сайта на агенцията. Преди няколко месеца съвместно с Accenture Bulgaria подготвихме инициатива, посветена на най-малките членове на семействата на служителите. Децата прекараха един ден в офиса, където работят техните родители, и се запознаха отблизо с тяхната професия и работни ангажименти. Денят протече с много забавления, интересни моменти и разбира се – важни уроци, а компанията за пореден път доказа, че полага грижи за членовете на своя екип и техните семейства.

Активности, насочени към привличането на бъдещи таланти

В днешно време социалните мрежи са много добър канал, през който бъдещите служители могат да придобият по-ясна картина за работния процес, инициативите и проектите, реализирани в една компания. Информацията, която се разпространява в социалните медии, има ключово място в корпоративния свят. Затова и този канал трябва да се използва ефективно и целенасочено от компаниите. Чрез платформи като LinkedIn и Facebook организациите могат директно да комуникират със специалисти, които биха станали част от екипа в бъдеще. Както знаем, добрият имидж днес е ключов за развитието на всеки бизнес. Затова е важно компаниите да бъдат активни в дигиталното пространство и да споделят полезен опит и идеи.  Така затвърждават своето име и да се отличават от конкурентите.

Пример за добра практика, свързана с изграждане на разпознаваемост на бранда, е създаване на видеа  от посланици на марката. Това могат да бъдат настоящи специалисти в една организация, които споделят кратки и атрактивни видеоклипове и разказват за компанията от свое име. Видеата дават чудесна възможност на потенциалните кандидати за работа да придобият по-ясна представа за обстановката и атмосфера на работното място. Излъчването им в социалните канали на компанията ще подскаже на бъдещите служители за предимствата и възможностите за развитие на даденото място.

Участието в специализирани кариерни форуми и събития е друг начин организацията да се представи в най-добра светлина пред бъдещи кадри. Те дават чудесна възможност на кандидатите за работа да се запознаят с фирмената култура и да комуникират лично с професионалистите. Предлагане на стажове и обучения за студенти и младежи показва, че компанията е отворена към обучение на бъдещи специалисти.

Полезни практики, насочени към клиентите и общата публика

Разпознаваемостта на един бранд на пазара на труда е пряко свързана с набор от активности, които преди всичко целят да представят компанията като желано и предпочитано място за работа. Тези практики могат да включват публикуване на ПР съобщения, свързани с политиката на компаниите в областта на човешките ресурси, инициативи, насочени към корпоративна социална отговорност, както и социални каузи, в които брандът е взел участие. Добра възможност за успешното позициониране на бранда са медийните участия в телевизионни и радио формати, интервютата с ключови специалисти. Както и подготовката на материали, които да бъдат публикувани във водещи медии, таргетиращи подходящата аудитория.

Друг добър подход, който компаниите могат успешно да прилагат, е разпространяване на интересни case studies и снимки на екипа. Те запознават публиките с проведени инициативи в областта на корпоративната социална отговорност, участие в каузи с висока значимост за обществото и други. Веднага се досещаме за страхотната зелена инициатива, която нашият клиент АИТ Интернешънъл Транспорт организира. 13 дръвчета бяха засадени от служителите на компанията в пловдивския район „Тракия“. Зеленият подарък за жителите на квартала е малка част от социалноотговорните инициативи на транспортната компания, която представя нейните корпоративни ценности.

Ако вашата компания цели да привлича, ангажира и задържа най-добрите служители, вие се нуждаете от доверен помощник при разработването на employer branding стратегия. Смаркетинк може да бъде вашият съюзник в битката за таланти и генератор на свежи идеи за тяхното привличане. Както и за повече усмивки на работното място. Не се колебайте да се свържете с нас! Изпратете вашето запитване на имейл адрес – office@smarkethink.com или попълнете контактната форма на нашия сайт.