Skip to main content

Projects

Browse some of our projects

Специално събитие Lesaffre 25 години в България

Поредица от корпоративни събития Blink

Дигитални кампании „Cloud with Confidence“ & “Do more with less”

Специално събитие по повод 30 годишнината на БОРИКА АД

Годишни календари – от концепция до визия

Connecto.group

Визуална идентичност на иновативно приложение

Специално събитие 30 години CONDEX

Луксозно издание по случай 30 години БОРИКА

Accenture Christmas community event 2023

Дигитална кампания за представяне на серия климатици Smart Plus

Бранд сет за стилен корпоративен облик

Годишен календар VELUX България

Вдъхновяващият дух на Inspirit: Създаване на лого и уебсайт

PR and digital campaign poly

Brainstorm social media

Supreme dental

Accenture summer community event 2022

Ден на миньора и 30 години БМГК

BMGK: Project for solemn celebration of Miner’s Day

цялостна маркетингова кампания - Смаркетинк

National card and payment scheme: Project for popularization of digital font in Levski’s handwriting

BORICA – Preparation of advertising materials for 2021

Home appliances BOSCH: Mix freshness and health – a campaign with culinary bloggers

Smarketing: Planning of a complete branding concept and redesign of the agency’s logo

Communication strategy – Este Fitness & Spa with the award for “Best Spa Manager” in the world for 2019

Anniversary book – 50 years of banking automation in Bulgaria

Creative project for a special plaque – 30 years of Borika

Accenture Bulgaria – overall organization of summer team building

Organizing an Acer promotional event as part of the A to JazZ 2019 festival

Organization of a partner conference of Clico Bulgaria

Titta Silky Skills – website development and product photography

Accenture Bulgaria – special event International Women’s Day

Bosch home appliances – complete management of the Facebook page

Neff 5> 2 Extended Home Warranty Warranty Campaign

Гордея се с труда на моите родители

“I am proud of my parents’ work”

BORICA New Generation

Организиране на събития за R&M България от агенция за дигитален маркетинг Смаркетинк

Annual partnership meeting of R&M Bulgaria

Годишен фирмен календар на Велукс

Calendar VELUX

Онлайн и радио кампания за промотиране на Mitsubishi Heavy Industries

“Score in the heat!”

Организиране на събитие от агенция за дигитален маркетинг Смаркетинк

European Mining Business Forum 2018

Организация на семинари от Смаркетинк

Data Center Days

Цялостна организация на събития от маркетингова агенция Смаркетинк

Condex celebrates 25 years

организиране на тиймбилдинг от Смаркетинк

Accenture Teambuilding

Корпоративна идентичност и Цялостен Ребрандинг

Modern technologies for wildlife management

Провеждане на Събитие - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Acer at A to Jazz 2018

Създаване на Уеб Сайт - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Xenia Solutions

Социалните Мрежи на Este Fitness & Spa - Smarkethink

Este Fitness & SPA

Събитиен Мениджмънт за Форум Иновации 2017 - Smarkethink

Schneider Electric “Innovation Forum 2017”

Организация на Конференция - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Information Security Conference “For a Better Future and Present”

Продуктов Дизайн и Визуално Съдържание - Smarkethink

D-Link

Изработка на Сайт - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Bike sppot

SEO Оптимизация - Маркетинг Агенция Смаркетинк

My Attic

Провеждане на Бизнес Форум - Маркетинг Агенция Смаркетинк

European Mining Business Forum

Маркетингова Кампания - Дигитална Агенция Смаркетинк

Are you ready for the winter?

БМГК: Проект за тържествено честване Деня на миньора

цялостна маркетингова кампания - Смаркетинк

Национална картова и платежна схема: Проект за популяризиране на дигитален шрифт по почерка на Левски

БОРИКА – Подготовка на рекламни материали за 2021 година

Домакински уреди BOSCH: Забъркай си свежест и здраве – кампания с участие на кулинарни блогъри

Смаркетинк: Планиране на цялостна брандинг концепция и редизайн на логото на агенцията

Комуникационна стратегия – Este Fitness & Spa с отличие за „Най-добър спа мениджър“ в света за 2019 г.

Юбилейна книга – 50 години банкова автоматизация в България

Креативен проект за специален плакет – 30 години Борика

Accenture Bulgaria – цялостна организация на летен тиймбилдинг

Организация на промоционално събитие на Acer в рамките на фестивала A to JazZ 2019

Организация на партньорска конференция на Clico Bulgaria

Titta Silky Skills – изработка на сайт и продуктово заснемане

Accenture Bulgaria – специално събитие Международен ден на жената

Домакински уреди Бош – цялостно управление на Facebook страница

Кампания за удължена гаранция на домакински уреди Neff „5>2“

Гордея се с труда на моите родители

„Гордея се с труда на моите родители“

„БОРИКА Нова генерация“

Организиране на събития за R&M България от агенция за дигитален маркетинг Смаркетинк

Годишна партньорска среща на R&M България

Годишен фирмен календар на Велукс

Календар VELUX

Онлайн и радио кампания за промотиране на Mitsubishi Heavy Industries

“Вкарай гол на жегата!”

Организиране на събитие от агенция за дигитален маркетинг Смаркетинк

Европейски минен бизнес форум 2018

Организация на семинари от Смаркетинк

Data Center Days

Цялостна организация на събития от маркетингова агенция Смаркетинк

Condex празнува 25 години

организиране на тиймбилдинг от Смаркетинк

Accenture Teambuilding

Корпоративна идентичност и Цялостен Ребрандинг

Модерни технологии за управление на дивата природа

Провеждане на Събитие - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Acer на A to Jazz 2018

Създаване на Уеб Сайт - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Xenia Solutions

Социалните Мрежи на Este Fitness & Spa - Smarkethink

Este Fitness & SPA

Събитиен Мениджмънт за Форум Иновации 2017 - Smarkethink

Schneider Electric “Форум Иновации 2017”

Организация на Конференция - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Конференция Информационна сигурност “За по-добро бъдеще и настояще”

Продуктов Дизайн и Визуално Съдържание - Smarkethink

D-Link

Изработка на Сайт - Маркетинг Агенция Смаркетинк

bike sppot

SEO Оптимизация - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Моята Мансарда

Провеждане на Бизнес Форум - Маркетинг Агенция Смаркетинк

Европейски минен бизнес форум

Маркетингова Кампания - Дигитална Агенция Смаркетинк

А ти готов ли си за зимата?