РАЗШИРЯВАНЕ НА ВИДИМОСТТА И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ЧРЕЗ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И ПР УСЛУГИ

Брейн Сторм Консулт, водеща консултантска компания, реши, че има интерес да засили своето присъствие в онлайн пространството и да утвърди своя авторитет във висококонкурентния си сектор. Търсейки интегрирани решения, те се обърнаха към Смаркетинк. След като анализирахме техните цели и изисквания, разработихме персонализирана стратегия за дигитален маркетинг и pr услуги.

СОЦИАЛНИ КАНАЛИ

3

ПОСТА НА МЕСЕЦ

20

ГЕНЕРИРАНИ ЛИДОВЕ НА МЕСЕЦ

X

КЛИЕНТ
БРЕЙНСТОРМ КОНСУЛТ

УСЛУГИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ КАНАЛИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНА РЕКЛАМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИДОВЕ
ПР УСЛУГИ

ГОДИНА
2023-2024

Смаркетинк успешно управлява профилите на Брейн Сторм Консулт в социалните мрежи – Facebook, Instagram и LinkedIn, като ги превърна в активни канали за комуникация с аудиторията. Също така, ние съветваме и подкрепяме клиента си със стратегически PR активности, които не само укрепват техния имидж, но и ги позиционират като експерти в тяхната област. Резултатът от нашето сътрудничество е ясен – увеличена видимост, повишен авторитет и засилена ангажираност с целевата аудитория. Смаркетинк не само разшири присъствието на Брейн Сторм Консулт в онлайн пространството, но и утвърди позициите им като водещи консултанти в техния сектор.

Моментът за вашето събитие наближава и имате нужда от идейна концепция, съвети и помощ от професионалисти?

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ