Смаркетинк: Планиране на цялостна брандинг концепция и редизайн на логото на агенцията
Смаркетинк: Планиране на цялостна брандинг концепция и редизайн на логото на агенцията

Leave a Reply