Skip to main content

В средата на месец октомври 2022 г. стартира мярката „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малки и средни предприятия“. Процедурата осигурява безвъзмездно финансиране за различни услуги, в това число и за дигитален маркетинг и изработка на корпоративен сайт. Така получавате възможност да увеличите своето онлайн присъствие и да постигнете по-добра разпознаваемост.

Екипът на Smarkethink е насреща, за да ви съдейства на всички етапи от процеса, без да губите излишно време в търсене на нужната информация, а да действате. Ние ще ви помогнем с подбор на правилните инструменти и качественото им изпълнение. За да улесним процеса допълнително, ще ви предоставим надежден партньор за изготвяне, управление и отчитане на проекта.

Каква е финансовата рамка на процедурата?

Максималната допустима сума за дигитален маркетинг е 15 600 лв. за година или 1 300 лв. на месец, а за създаване на корпоративен уеб сайт – 8 000 лв. Финансирането е до 100%, като не се изисква самостоятелно участие за покриване на разходите за създаване и управление на съдържание и рекламни кампании за социални мрежи или Google.

Кои бизнеси могат да кандидатстват?

Малки или средни компании, регистрирани преди 31.12.2019 г., с до 250 наети служители.

Кои услуги за дигитален маркетинг може да изберете?

В рамките на програмата може да разчитате на финансиране за маркетинг услуги в различните социални мрежи: Facebook, Linkedin, Instagram, както и за създаване, управление и отчитане на Google кампании (pay-per-click).

Кои дейности в рамките на услугата са задължителни и се обезпечават от програмата?

Изготвяне на стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели за изпълнение на тази база:

 • Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;
 • Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата – рекламни послания, постове за социални мрежи, блог постове и др.
 • Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата – банери, обработка на продуктови снимки, видео формати и др.;
 • Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;
 • Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или Google;
 • Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или Google;
 • Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или Google.

Не са допустими дейностите и разходите за промотиране на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, мрежи, търсачки, което не освобождава крайния получател от ангажимента за реализирането им.

европейска програма Смаркетинк

Създаване на корпоративен уеб сайт

За признаване на разходите за услугата е необходимо, покриването на следния минимален обхват и функционалности:

 • Система за управление на съдържанието, позволяваща организацията самостоятелно да извършва промени;
 • Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);
 • Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS (например TLS 1. 2 или по-нов);
 • Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
 • Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
 • Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;
 • Регистриран собствен домейн;
 • Имплементирани инструменти за анализ на посетителите;
 • Изработени минимум следните вътрешни страници или секции – описание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио; контакти;
 • Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и метаданни за всяка страница.

Защо да изберете Smarkethink за ваш партньор, ако решите да кандидатствате?

 • Ще ви помогнем да изберете най-подходящите за вас дигитални услуги.
 • Ще изготвим работеща стратегия, съобразена с конкретния бизнес и целева аудитория.
 • Ще ви съдействаме за изготвянето на концепция и структура на вашия сайт, ще ви съветваме с добри практики и решения в процеса на работа.
 • Екипът ни от digital marketing специалисти е с богат опит в създаването и управлението на успешни кампании в социалните мрежи и Google.
 • Запознати сме с изискванията на мярката и можем да осигурим тяхното най-качествено изпълнение.

Каква добавена стойност ще получите, когато работите с нас?

За да ви предложим цялостно решение, подсигурихме надежден партньор, който ще ви съдейства на всички етапи от създаването и изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията по процедурата. Екипът на Приорити Консултинг ще изготви за вас безплатен анализ и оценка за допустимост на вашия бизнес, както и прогноза за вашите шансове за финансиране. Така ще вземете информирано решение дали да кандидатствате.

Благодарение на извършените дейности, ще развиете последователно дигиталното присъствие, което би било от ключово значение за вашия бизнес успех и развитие. Комуникацията в социалните мрежи скъсява дистанцията с потребителите и представя вашия продукт или услуга на техния език по най-краткия и естествен път. За да се случи това, дигиталната стратегия трябва да бъде внимателно планирана и осъществена с помощта на съвременни инструменти и квалифицирани специалисти.

Затова не се колебайте, възползвайте се от атрактивната възможност за европейско финансиране. Сега е точният момент да увеличите или да активирате дигиталното си присъствие и да постигнете по-добра разпознаваемост и да подобрите позициите си спрямо конкуренцията.

Свържете се с нас.