Skip to main content

Смаркетинк е агенция с десетгодишен опит, която предлага пълно маркетингово обслужване на своите клиенти. Фирмата е спечелила доверието на редица впечатляващи компании и е реализирала за тях множество проекти в сферата на корпоративната идентичност, дигиталния маркетинг и провеждането на събития.

 

Искаме да привлечем към нашия екип ПР специалист на пълно работно време, който да се грижи за изграждането и затвърждаването на положителен имидж на нашите клиенти. Вие ще отговаряте за установяване и поддържане на взаимоотношенията с медиите, а също и с други общности, свързани с проекти на нашите клиенти. Една съществена част от Вашите дейности ще бъде подготовката на уникални и ангажиращи ПР текстове и комуникационни материали.

 

Подходящият кандидат притежава:

 • Бакалавърска степен по журналистика, връзки с обществеността, маркетинг, българска филология или сродна специалност.
 • Поне 3 годишен опит в сферата на ПР и в работата с медии.
 • Отлични комуникационни умения писмено и говоримо на български и английски език.
 • Рутина в подготвянето на прессъобщения и опит при писане на тематични статии и рекламни текстове.
 • Отлични умения при работа с текстови редактори и таблици от типа на MS Officе.

 

Положително ще оценим:

 • Добро познаване на българските медии, установени топли контакти с тях, практичен опит в организиране и провеждане на медийни събития
 • Способност за бързо навлизане в спецификата на различните теми. Ефективност в провеждане на проучвания във връзка с конкретната тема.
 • Познаване и прилагане на съвременните маркетингови похвати и технологии. Разбиране на социалните медии и опит в работата с блогъри.
 • Отговорност към изпълнение на поставените задачи и срокове, организираност, самостоятелност и високи критерии за качеството на собствения продукт.
 • Познаване и ползване на терминологията от сферата на Информационните технологии и контакти с медиите в тази област.
 • Ентусиазъм и желание за научаване на нови неща. Отдаденост в работата и активен принос за успеха на екипа. Креативност при изпълнения на задачите.

 

В какво се състоят отговорностите:

 • Създаване ПР планове и стратегии за клиентите на агенцията. Даване на експертно мнение при обсъждане на ПР планове с клиенти.
 • Работа по ПР проекти и по проекти за корпоративната социална отговорност.
 • Обслужване на текущите задачи по ПР и проактивно генериране идеи за нови ПР дейности.
 • Създаване и поддържане на взаимоотношения с медиите от различни ресори в зависимост от интересите на клиентите. Поддържане на актуална база с данни с представители на медиите.
 • Писане на прессъобщения и други комуникационни материали и популяризирането им сред медии и различни аудитории.
 • Активно участие при организиране на медийни събития. Организиране и провеждане интервюта, съдействие за други медийни участия.
 • Създаване на оригинални текстове за блогове, сайтове и брошури.
 • Дейно участие в брейнсторминг сесиите на екипа.

 

Ако отговаряте на посочените изисквания и сте мотивиран, вдъхновен човек, който търси приятелска работна среда, ще се радваме да разгледаме вашата кандидатура.

Моля изпратете CV на office@smarkethink.com.

За повече информация за нас: Smarkethink – Маркетинг Агенция