Европейски минен бизнес форум 2018

Европейският минен бизнес форум (ЕМБФ) е събитие, което се провежда по инициатива на Българската минно-геоложка камара от 2010 година насам. Форумът е единствен по рода си в България. Страната ни е негов домакин като една от европейските държави с развита минерално-суровинна индустрия и сериозен опит в търсенето и проучването на минерални суровини. Традиционни партньори в организирането на ЕМБФ са Министерство на енергетиката на Република България и Европейската асоциация на минните индустрии, металните руди и индустриалните минерали.

Задачата: Организиране на събитието през 2018 г, проведено на 18 май 2018 г. в София, хотел “Маринела”. Изграждане на нов сайт.

Какво направихме: Подготовката за организация на форума започна година по-рано, като изготвихме цялостната комуникационна, маркетингова и визуална концепция за него. Предложихме да се направи редизайн на сайта на събитието. Подсигурихме възможността за онлайн регистрация. Изготвихме модерна визия на сцената с три екрана и организирахме нейното изграждане. Координирахме работата с партньори и спонсори на събитието. Направихме дизайн и изработихме поканите за гости, както и всички необходими печатни материали – брошури, баджове, плакати и т.н. Създадохме уеб банери, които поместихме в реномираните онлайн бизнес издания като част от онлайн кампанията за популяризиране на форума. В събитието взеха участие над 250 гости от България и цяла Европа. Те имаха възможност да слушат лекциите с помощта на професионални преводачи и с ползването на система за симултанен превод. На място управлявахме събитието – грижихме се за плавното протичане на регистрацията, видео, озвучаване, осветление, навременното сервиране на храната и напитките по време на паузите. Хостеси помагаха за подсигуряване на комфорта на гостите. Заснехме форума с професионален фото и видео екип.

Извършени услуги: Цялостно организиране на събитие, Графичен дизайн, Уеб дизайн, Производство на рекламни материали, Фото и видео заснемане, Дигитален маркетинг, Техническо обезпечаване, Управление на място.

Website: www.embf.eu

Category

Организирано събитие, Цялостна организация на събитие

Tags

Date published

July 28, 2018